Afmærkningsplaner

AFMÆRKNINGSPLANER

1 BYOMRÅDE

00 - BASIS PLANER
01 - FORTOV OG CYKELSTI
02 - INDSNÆVRET KØREBANE
03 - PRIORITERING OG SIGNALREGULERING
05 - 4-SPOREDE VEJE
06 - DIVERSE
07 - SIGNALREGULEREDE KRYDS
08 - SPÆRRING OG OMKØRSEL
09 - RUNDKØRSLER
10 - BEVÆGELIGT VEJARBEJDE
SPECIFIKKE PLANER
TEGN DIN EGEN AFMÆRKNINGSPLAN