Afmærkningsplaner

 

AFMÆRKNINGSPLANER

FORTOV OG/ELLER CYKELSTI

B0101 Indsnævret fortov
B0102 Vejarbejde på fortov under 20 meter
B0103 Vejarbejde på fortov over 20 meter
B0104 Spærring af fortov og begrænsningslinje
B0105 Indsnævret cykelsti og fortov
B0106 Fællessti på fortov
B0107 Vejarbejde på cykelsti og begrænsningslinje, lokal hastighedsbegrænsning
B0108 Vejarbejde på cykelsti og delt sti på fortov
B0109 Arbejde med lift i skillerabat mellem fortov og cykelsti
B0110 Vejarbejde på cykelsti og begrænsningslinje, 50 km/t