Afmærkningsplaner

AFMÆRKNINGSPLANER

01 - FORTOV OG CYKELSTI

B0101 Indsnævret fortov
B0102 Vejarbejde på fortov, arbejdsområde < 20 m (fodgængere på kørebanen)
B0103 Vejarbejde på fortov, arbejdsområde > 20 m
B0104 Vejarbejde på fortov med begrænsningslinje
B0105 Indsnævret cykelsti og fortov
B0106 Fællessti på fortov
B0107 Vejarbejde på cykelsti og begrænsningslinje
B0108 Vejarbejde på cykelsti og delt sti på fortov
B0109 Vejarbejde på fortov og delvis cykelsti
B0110 Vejarbejde i yderrabat