Afmærkningsplaner

AFMÆRKNINGSPLANER

02 - INDSNÆVRET KØREBANE

B0201 Indsnævret kørebane og begrænsningslinje (fortov)
B0202 Indsnævret kørebane og begrænsningslinje (Cykelsti)
B0203 Vejarbejde på cykelsti og kørebane (Cyklister på kørebanen)
TT-B0204 Manuel renhold langs veje
TT-B0205 Opgravning ex. udskiftning/etablering af kantsten
TT-B0206 Opgravning, ledningsarbejde, udskiftning af ex. brønd i kørespors kant
TT-B0207 Udskiftning rist i kørespor
TT-B0208 Opgravning, slaghuller, brøndsugning i kørespor, kortvarigt
TT-B0209 Træfældning og beplantningspleje langs veje <100m.
TT-B0210 Træfældning og beplantningspleje langs veje >100m.