Afmærkningsplaner

 

AFMÆRKNINGSPLANER

SPÆRRING OG OMKØRSEL

B0800 - Højdebegrænsning sidevej
B0804 Interimsvej
B0801 Midlertidig højdebegrænsning
B0802 Spærring og omkørsel
B0803 Spærring - Interimsvej