Afmærkningsplaner

AFMÆRKNINGSPLANER

09 - RUNDKØRSLER

B0901 Vejarbejde på midterø
B0902 Vejarbejde på heller
B0903 Vejarbejde på overkørselsareal og midterø med N44,1/N44,2/N42
B0904 Afspærring af ben i rundkørsel samt dele af cirkulationsareal
TT-B0905 Brolægning i heller
TT-B0906 Brug af midlertidig lysregulering i rundkørsel