Afmærkningsplaner

AFMÆRKNINGSPLANER

10 - BEVÆGELIGT VEJARBEJDE

B1001 Maskinel afstribning
B1002 Indsnævring af kørebane med afspærringsvogn (kørende vejarbejde)
B1003 Spærring af vognbane (kørende vejarbejde)
B1004 Spærring af vognbane med forvarsling
TT-B1005 Græsslåning omkring vejudstyr
TT-B1006 Græsslåning af rabatter med traktor
TT-B1007 Feje/sugemaskine i kørespor
TT-B1008 Feje/sugemaskine på Fortov/cykelsti