Afmærkningsplaner

AFMÆRKNINGSPLANER

07 - SIGNALREGULEREDE KRYDS

B0701 Servicering af signalanlæg og vejudstyr 1
B0702 Servicering af signalanlæg og vejudstyr 2
B0703 Vejarbejde i tilfart, vognbane 1
B0704 Vejarbejde i tilfart, vognbane 2
B0705 Vejarbejde i frafart, vognbane 2
B0706 Vejarbejde i frafart, vognbane 1 I
B0707 Vejarbejde i frafart, vognbane 1 II
TT-B0708 Udskiftning af rist i svingspor
TT-B0709 Udskiftning/etablering af kantsten i svingbane
TT-B0710 Arbejde i midterheller, beplantning, græsslåning og tavlearbejde
TT-B0711 Arbejde i midterheller, belægning
TT-B0712 Slaghuller i signalreguleret kryds
TT-B0713 Slaghuller i prioriteret kryds
TT-B0714 Midlertidig signalregulering i kryds