Afmærkningsplaner

AFMÆRKNINGSPLANER

08 - SPÆRRING ELLER OMKØRSEL

L0800 Højdebegrænsning - Bygværk ned af sidevej
L0801 Højdebegrænsning
L0802 Spærring og omkørsel I
L0803 Spærring og omkørsel II
L0804 Interimsvej