Afmærkningsplaner

AFMÆRKNINGSPLANER

01 - NØDSPOR OG RABATTER

M0101 Kørende vejtilsyn
M0102 Bevægeligt arbejde i yderrabat uden for lygtetændingstiden
M0103 Akut driftsarbejde ved midterrabat, max. 15 min.
M0152 Kortvarigt vejarbejde i nødspor eller yderrabat