Afmærkningsplaner

AFMÆRKNINGSPLANER

02 - INDSNÆVRET KØREBANE

L0201 Indsnævret kørebane og begrænsningslinje - 1
L0202 Indsnævret kørebane og begrænsningslinje - 2
L0203 Vejarbejde på cykelsti og kørebane - 1
L0204 Vejarbejde på cykelsti og kørebane - 2
L0205 Vejarbejde i yderrabat ved siden af cykelsti
L0210 Affræsning og slidlagsudlægning
TT-L0206 Opgravning, udskiftning af rist/brønd i kørespors kant
TT-L0207 Opgravning, udskiftning af rist i brønd i kørespor
TT-L0211 Indsnævret cykelsti
TT-L0212 Vejarbejde på cykelsti og begræsningslinje 50 km/t
TT-L0213 Midlertidig lysregulering
TT-L0214 Spærring af vognbane 1 med vognbaneskift
TT-L0215 Spærring af vognbane 2 og vejarbejde i midten med midterrabat
TT-L0217 Opgravning, slaghuller, brøndsugning i kørespor, kortvarigt
TT-L0218 Træfældning og beplantningspleje langs vej >100 m