Afmærkningsplaner

AFMÆRKNINGSPLANER

10 - BEVÆGELIGT ARBEJDE

L1000 Maskinel og manuel afstribning af kantlinjer
L1001 Maskinel og manuel afstribning
L1002 Kortvarig (max 15 min) indsnævring af kørebane med afspærringsvogn
L1003 Spærring af vognbane 1 eller 2
L1004 Spærring af vognbane med forvarsling
TT-L1005, Motortrafikvej, renhold, midterrabat
TT-L1101 Græsslåning omkring vejudstyr
TT-L1102 Græsslåning af rabatter med traktor
TT-L1103 Feje/sugemaskine i kørespor
TT-L1104 Feje/sugemaskine på fortov/cykesti