Rules & Laws

Vejdirektoratet går i gang med forundersøgelse af ny midtjysk motorvej
2017/04/20

Webversion
 
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet  
 
  Pressemeddelelse  
 

Vejdirektoratet går i gang med forundersøgelse af ny midtjysk motorvej

 
 
 
Nu begynder Vejdirektoratet for alvor arbejdet med at undersøge muligheden for en ny midtjysk motorvej på strækningen Hobro-Viborg-Rute15-Give.  
 
Undersøgelsen skal kortlægge mulige linjeføringer af motorvejen og give et overordnet overblik over de effekter, som en motorvej vil have på både trafikken og omgivelserne.  
 
 ”Vi skal naturligvis se på de trafikale effekter af at anlægge en motorvej i det midtjyske område,” siger seniorprojektleder Niels Fejer Christiansen.  ”Men vi skal også kigge på natur- og miljøforholdene og de lokale by- og erhvervsforhold samt den effekt på økonomien, som en motorvej vil have.” 
 
Forundersøgelsen vil også se på mulighederne for at koble en midtjysk motorvej på de eksisterende motorveje, ligesom den vil foretage en vurdering af, hvordan en ny motorvej i det midtjyske vil influere på E45 Østjyske Motorvej.  
 
Den vil endvidere blive foretaget i koordinering med VVM-undersøgelsen på strækningen Give-Billund-E20-Haderslev.
 
I forundersøgelsen forudsættes det, at motorvejen som udgangspunkt anlægges som en 4-sporet motorvej med en hastighed på 130 km/t. De endelige hastighedsgrænser fastlægges imidlertid i samspil med politiet.  
 
Arbejdet med forundersøgelsen løber frem til midten af 2019. Undersøgelsen laves i samarbejde med de berørte kommuner samt Region Midtjylland og Region Nordjylland.  
 
Forundersøgelsen skal danne grundlag for en politisk stillingtagen til spørgsmålet om at gå videre med en nærmere undersøgelse af motorvejsprojektet.  
 
Læs mere om projektet her
 
Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk
Seniorprojektleder Niels Fejer Christiansen, tlf. 7244 3694, mail: nfc@vd.dk
 
 
 
 
 
 
Afmeld

 

- Nyt fra Vejdirektoratet -

Vejdirektoratet går i gang med forundersøgelse af ny midtjysk motorvej
Nyt om vejarbejder: Reparation medfører smal bro på Sløjfen ved Jægersborg Station
Nyt om vejarbejder: Reparation medfører smal bro på Sløjfen ved Jægersborg Station
Vejdirektoratet lægger ny asfalt på Køge Bugt Motorvejen ved Brøndby
Asfaltarbejde spærrer frakørsel 32 Køge i weekenden
Motortrafikvej (Rute 15) mellem Herning og Ringkøbing spærres for gennemkørsel
Vejdirektoratet indstiller linjeføring A til motorvej mellem Næstved og Rønnede
Pilotprojekt giver overblik over den videre renovering af Gl. Lillebæltsbroen
Nordlig tilkørselsrampe ved tilslutningsanlæg 53 på Østjyske Motorvej ved Skanderborg Syd lukkes midlertidigt
Vejdirektoratet går i gang med VVM-undersøgelse af mulig Midtjysk Motorvej
Broarbejde ved kendt flaskehals på Holbækmotorvejen i Brøndby